Kosten

  • Een individueel gesprek (50 minuten en 10 min. verslaglegging) kost € 95,-. Als je minder draagkrachtig bent is korting mogelijk.

  • Bij te laat afzeggen (minder dan 24 uur voor de afspraak) breng ik €50,- in rekening

  • De kosten worden deels vergoed door de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen.

  • Ik bied een snel beschikbaar alternatief voor vergoede zorg voor mensen die op korte termijn een probleem op willen lossen.
    Dat betekent dat je niet eerst langs je huisarts hoeft voor een verwijsbrief, er geen diagnose gesteld hoeft te worden voordat de behandeling gestart wordt en er geen wachtlijsten zijn. Het verplichte eigen risico wordt niet aangesproken.

SKYPE, Zoom en Whatsapp video chat sessies en telefonisch afspraken kunnen betaald worden door overmaking van het juiste bedrag naar banknummer NL84INGB0003760944 ten name van F.W. van den Berg, of via een door mij toegestuurd Tikkie op Whatsapp.