ACT: ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE

 

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), een nieuwe vorm van psychotherapie die ik losjes hanteer, heeft een frisse kijk op de manier waarop we lijden – of juist geestelijk gezond zijn. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Het beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het mens-zijn. Juist het vermijden of onderdrukken van pijnlijke ervaringen veroorzaken lijden. Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef nu – voluit, met je verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet. Centraal in deze therapie staat 'de bereidheid om je ervaring van moment tot moment toe te laten precies zoals deze is'!

Belangrijke onderdelen zijn:

* mindfulness

* verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts

* gecommitteerde actie: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt en te vertalen naar doelen en concrete actie. Helaas gaat het vaak zo doordat je pijnlijke herinneringen uit het verleden, schaamte over stommiteiten die men begaan heeft, angst, ongewenste gedachten e.d. probeert te vermijden ook de dingen die voor je van belang zijn, waar je plezier aan beleeft of beleefde, steeds minder gaat doen. ACT is er juist op gericht om uit die vermijding te stappen en tóch te gaan doen wat je graag wilt doen!