Cognitieve therapie helpt je de eisen die je aan jezelf en anderen stelt op te sporen en los te laten, zodat er meer ruimte komt voor eigenwaarde en waardering. Het helpt je de eisen die je aan jezelf en anderen stelt op te sporen en los te laten, zodat er meer ruimte komt voor eigenwaarde en waardering.

Geweldloze Communicatie leert je om in relatie met je partner of kind gevoelens en behoeftes te onderkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Je leert vervolgens hoe je deze behoeftes het beste kan uiten, op een manier waardoor de ander zich niet aangevallen voelt en je vaker krijgt waarnaar je verlangt zodat de kwaliteit van je relaties verbetert.

Reading & Healing helpen je om weer in contact te komen met je eigen innerlijk weten over jezelf en je leven, je gevoel en je lichaam. Je laat energie en emoties los die niet meer passend zijn, je krijgt weer duidelijkheid over je behoeftes en doelen, en je gaat je lijfelijk steviger en vitaler voelen. Oude trauma's kunnen geheeld worden.

"Life is a mystery to be lived, not a problem to be solved."
De onderstaande inspiratiebronnen waren niet alleen leerzaam en inspirerend, ze ondersteunen me ook in mijn werk en persoonlijke leven en bieden tijdens een sessie diverse praktische handvatten.

Westers Boedddhisme (Tara Brach), RET (Rationeel Emotieve Therapie) , CLI (Centrum voor Leven en Intuïtie),  Byron Katie, Brandon Bays, School voor Zijnsoriëntatie van Hans Knibbe, de Focussen methode, de toepassing van het model van Geweldloze Communicatie, de Sedona Methode en de Tarot.

In onderstaande boeken van John Welwood en Irvin D. Yalom komen veel van mijn ideeën m.b.t. therapie en spirituele groei tot uitdrukking:

Irvin D. Yalom : Therapie als Geschenk
John Welwood: Towards a Psychology of awaking.