WERKWIJZE

Cognitieve therapie helpt je de eisen die je aan jezelf en anderen stelt op te sporen en los te laten, zodat er meer ruimte komt voor eigenwaarde en waardering. Het helpt je de eisen die je aan jezelf en anderen stelt op te sporen en los te laten, zodat er meer ruimte komt voor eigenwaarde en waardering.

Reading en Healing (energetische therapie) helpen je om weer in contact te komen met je eigen innerlijk weten over jezelf en je leven, je gevoel en je lichaam. Je laat energie en emoties los die niet meer passend zijn, je krijgt weer duidelijkheid over je behoeftes en doelen, en je gaat je lijfelijk steviger en vitaler voelen. Oude trauma's kunnen geheeld worden.

Geweldloze Communicatie leert je om in relatie met je partner of kind gevoelens en behoeftes te onderkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Je leert vervolgens hoe je deze behoeftes het beste kan uiten, op een manier waardoor de ander zich niet aangevallen voelt en je vaker krijgt waarnaar je verlangt zodat de kwaliteit van je relaties verbetert.

Acceptatie en CommitmentTherapie (ACT): Centraal staat 'de bereidheid om je ervaring van moment tot moment toe te laten precies zoals deze is' en tegelijkertijd 'juist wél te doen wat belangrijk voor je is en wat je graag doet, ook al voel je je niet zo goed'.

Geboortehoroscoop (m.b.v. de software StarSymphony): kan je helpen meer inzicht en grip op je dagelijks leven te krijgen. Het is daarvoor nodig dat je mij je geboortedatum, geboortetijd en geboortplaats mailt."Life is a mystery to be lived, not a problem to be solved."
De onderstaande inspiratiebronnen waren niet alleen leerzaam en inspirerend, ze ondersteunen me ook in mijn werk en persoonlijke leven en bieden tijdens een sessie diverse praktische handvatten.

Westers Boedddhisme (Tara Brach), RET (Rationeel Emotieve Therapie) , CLI (Centrum voor Leven en Intuïtie),  Byron Katie, Brandon Bays, School voor Zijnsoriëntatie van Hans Knibbe, de Focussen methode, de toepassing van het model van Geweldloze Communicatie, de Sedona Methode en de Tarot.

In onderstaande boeken van John Welwood en Irvin D. Yalom komen veel van mijn ideeën m.b.t. therapie en spirituele groei tot uitdrukking:

Irvin D. Yalom : Therapie als Geschenk

John Welwood
: Towards a Psychology of awaking.