VISIE

Hanta Yo, de naam van mijn psychologiepraktijk, is geïnspireerd op een woord uit de Indiaanse Lakotah taal en betekent letterlijk 'ruim baan': ruimte geven aan innerlijke groei in het dagelijks leven.

Het wiel van het leven kan heel veranderlijk zijn, soms verloopt alles heel vlot en lijken alle puzzelstukje heel spontaan in elkaar te passen, soms komen we in een stroomversnelling terecht, maar we kunnen evengoed vastlopen. Wat we ook proberen, we blijven dan maar in kringetjes ronddraaien. Meestal is dat omdat we op een verkeerd spoor zitten. Verdergaan op hetzelfde spoor heeft in dit geval geen enkele zin, is volledig het roer omgooien dan de enige uitweg? En hoe? Waarheen? Allemaal vragen die we meestal niet beantwoord krijgen omdat we in een verkeerd denkpatroon zitten.

Innerlijk kompas
Ik ga er vanuit dat iedereen een innerlijk kompas heeft, dat weet wat de bedoeling van dit leven is en wat de beste manier is om die doelstellingen te verwezenlijken. Door de ervaringen van het leven zijn we daar vaak van weg gegroeid. Kinderen hebben contact met hun innerlijke wezen, maar reeds heel vroeg wordt onze psyche getekend door allerlei trauma’s, moeilijke ervaringen thuis, in de maatschappij of in de cultuur waarin we leven. Gaandeweg ontwikkelen we als mens een gedragspatroon dat ons, vanuit onze ervaringen in het verleden, zogezegd het best helpt om onszelf te handhaven in het leven, om ons te beschermen tegen pijn. Daardoor verliezen we geleidelijk aan het contact met onze innerlijke bron. Dit veilig opgebouwde scherm, gedachten- en gedragspatroon helpt ons inderdaad een stuk op weg, maar op een bepaald moment, als je te ver afdwaalt van je wezenskern, gaat je innerlijk zich roeren en dan wordt het tijd om naar binnen te gaan. In mijn praktijk help ik mensen opnieuw voeling te krijgen met hun wezenlijke identiteit, om opnieuw ruimte te creëren voor jezelf om te voelen wie je echt bent en wat je graag zou willen doen in je dagelijks leven.

Relaties
Relaties zijn heel belangrijk in het leven, niet alleen partnerrelaties, alle soorten relaties: met kinderen, collega’s, familie enz… In je relaties kan je zien hoe jij zelf in het leven staat, relaties kun je zien als een soort spiegel van jezelf. Relaties vormen ook een uitstekende voedingsbodem om aan onszelf te werken. Het zijn vaak de verwarringen, de emoties en de blokkades die je ervaart in een relatie die een uitgangspunt vormen om tot inzicht te komen in onze eigen gedragingen. Alleen wanneer we tot bepaalde inzichten komen kunnen we vanuit een vernieuwd inzicht anders in de relatie gaan staan en uit de verstrikkingen geraken. Een eerste stap is te durven erkennen dat die emoties er zijn. Die emoties durven aankijken en onderzoeken brengt je bij je werkelijke behoeften en verlangens die achter de emoties verscholen liggen. Deze diepere gevoelens vertellen je wie je werkelijk bent, wat voor jou belangrijk is, wat je wezenlijke behoeften zijn die je zou willen verwerkelijken. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je volledig ondergesneeuwd geraakt bent in een relatie. Het is niet omdat je geen vreugde meer ervaart in de relatie dat de relatie per definitie fout is. Dat kan natuurlijk, maar wanneer je de onbehaaglijke gevoelens werkelijk durft doorvoelen en erkennen, kan je er evengoed achter komen dat niet de relatie op zich het probleem is. Misschien heb je wel onvoldoende ruimte gelaten voor je eigen verlangens en doelstellingen binnen die relatie. Wanneer iets niet loopt zoals we het wensen of verwachten, zijn we allemaal wel eens geneigd om de schuld op iets of iemand anders af te schuiven. Maar elk conflict, elke moeilijkheid vertelt iets over onszelf, houdt ons een spiegel voor waarin we iets kunnen leren over onze eigen houding die we aangenomen hebben naar een ander of naar een situatie toe.

Therapie
Wanneer iemand ervoor kiest om een bepaald aspect van zichzelf dieper uit te werken, dan krijgt het geheel het karakter van therapie. We focussen ons dan op het positief ompolen of transformeren van bepaalde innerlijke overtuigingen en gedrag. Dit is eigenlijk de enige manier om uit een vicieuze cirkel te geraken. Vaak blijven mensen onophoudelijk in gelijkaardige situaties terechtkomen, omdat hun innerlijke visie niet verandert. Wil je de omstandigheden veranderen, dan moet er iets veranderen in je innerlijke overtuigingen en hiernaar gaan handelen. Bij deze psychologische begeleiding gebruik ik technieken uit de RET-therapie, de rationeel-emotieve-therapie. Uitgangspunt van RET is: als je denken gestoeld is op de werkelijkheid, als je denken reëel is, dan zijn ook je emoties gezond. Wanneer je emoties als wanhoop en depressie, schuld of schaamte ervaart, dan moet je proberen te achterhalen welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Die overtuigingen zijn meestal niet-rationele eisen en deze moet je proberen te vervangen door rationele overtuigingen. De ideeën die iemand over zichzelf en andere mensen heeft zijn dan als het ware de insteek om tot een gezonder emotioneel leven te komen. De oorzaak van relatieproblemen ligt meestal in de “kijk” die mensen hebben op de relatie en op de partner. Mensen hebben vaak een heleboel verwachtingen naar de partner en de relatie toe en durven dan ook heel wat voorwaarden en eisen stellen. Wanneer die niet ingevuld worden zullen vroeg of laat relatieproblemen opduiken. Wat we in een therapie gaan doen is die plaatjes, zoals we die verwachtingen noemen, boven water halen en onderzoeken op hun werkelijkheidswaarde. Het moment dat je die overtuigingen kan ombuigen naar meer realistische overtuigingen, dan verandert ook het gevoelsleven met betrekking tot die relatie. Concreet: veronderstel dat je vindt dat je man of je vrouw verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt, dat je partner altijd voor je moet klaarstaan, dat hij/zij een of andere vrijetijdsbesteding moet opgeven voor jouw geluk, dan is dat geen relatie meer op basis van een vrije keuze naar elkaar toe. Al die voorwaarden en eisen maken een echte ont-moeting onmogelijk, daar steekt teveel “moeten” in. Van het ogenblik dat je de persoon kan overtuigen dat hij of zij alleen en niemand anders verantwoordelijk is voor hoe hij zich voelt, dan pas kan er iets veranderen binnen die relatie. Maar de therapie kan nog veel verder gaan. Wanneer dit plaatje verwijderd is, kan je op een ander plaatje botsen dat verklaart waarom die persoon eigenlijk zoveel eisen stelt naar de partner toe. Misschien heeft die persoon een volledig verkeerd beeld over zichzelf en moet ook dit beeld gewijzigd worden om tot blijvende oplossingen te kunnen komen. Elke keer dat je bepaalde plaatjes aanpakt en loslaat zijn er misschien weer andere plaatjes die een prettig leven in de weg staan. We vertrekken steeds vanuit de emoties om dan de achterliggende gedachtegang te corrigeren.

Je bent goed zoals je bent
Wat ik voor mezelf als grondgedachte uit het Boeddhisme gehaald heb, dat is het onvoorwaardelijk geloof in ons eigen menszijn. Volgens de Boeddhisten hebben wij allemaal een aangeboren Boeddha-natuur. In wezen is elke mens “heel”. We hebben alles in ons, we zijn compleet zoals we zijn, alles is goed zoals het is, er moet helemaal niets veranderd worden. Dit is een heel inspirerende en hoopvolle gedachte, vooral als we verstrikt zitten in emoties en onszelf afwijzen in wie we zijn, in wat we voelen, in wat we meemaken of gedaan hebben. Waar we als mens het meeste last van hebben, dat is meestal dat we onszelf niet graag genoeg zien, dat we onszelf niet goed genoeg vinden. Wanneer het niet goed gaat, dan zegt het Boeddhisme: Je bent okay, alles is goed, je bent alleen verward door alle emotionele verstrikkingen van je eigen geest. Daarnaast heeft het Boeddhisme waardevolle ideeën over hoe je met heftige emoties kan leren omgaan. Het Boeddhisme vraagt je alles wat je in jezelf ervaart met een soort liefdevolle vriendelijkheid te omarmen. Dit bevat ook alweer de grondgedachte dat je helemaal goed bent zoals je bent. Je mag je gedachten en je gevoelens helemaal toelaten, ze zijn niet goed of fout te noemen, ze zijn gewoon een deel van wie je bent en je mag die op een vriendelijke manier hun plek laten innemen. Op die manier bestaat er minder gevaar dat je helemaal overrompeld wordt door je emoties. Door de liefdevolle omarming van je pijn kan er heling plaatsvinden. Het Boeddhisme reikt je de hand om alles wat je in jezelf ervaart gewoon te laten zijn en als een soort toeschouwer naar jezelf te kijken. Vanuit de toeschouwerspositie kan je tot doorvoelde inzichten komen, maar wanneer je helemaal in de emoties vastzit kan je geen zicht krijgen op je eigen situatie.