SEDONA: EMOTIES LOSLATEN

De Sedona Methode : uittreksel van het boek van Hale Dwoskin www.sedona.com

De Sedona Methode is een van de snelste methodes om oude overtuigingen, angsten en andere negatieve emoties los te laten: doel is vrijheid/onverstoorbaarheid – de keuzevrijheid om alles te hebben, te zijn of te doen of juist niet en dit bereik je door los te laten (loslaten = alles in en om je heen in liefde laten zijn....). Vrijheid in overvloed is de natuurlijke toestand waarin we ons bevinden als we ons niet langer van ons stuk laten brengen door de dingen die in ons leven gebeuren. Ons leven is een afspiegeling van onze diepste (vaak onbewuste) overtuigingen: en wat je denkt/gelooft trek je automatisch aan. Ook als je er in negatieve zin mee bezig bent (ik wil iets anders/niet zoals het is) houd je het in stand en trek je het aan (niet arm willen zijn maakt arm). Een belangrijke aanname is dat je jouw gevoelens niet bént maar hébt. Je gaat niet in op de verhalen als 'waarom heb ik dat' of 'waar komt dat gevoel vandaan'. Je kijkt alleen nog maar of je een gevoel vast wilt houden of los wilt laten. Als je door hebt hoe pijnlijk het is om pijnlijke gevoelens vast te houden, en dat is wat we meestal doen, dan ben je al snel bereid om ze los te laten. De enige reden waarom we het specifieke ‘waarom’ van een probleem willen achterhalen, is dat we van plan zijn het in de toekomst opnieuw mee te maken. Vraag je af: ‘wat wil ik liever, weten waarom of me beter voelen?’. Laat dat eerste maar aan de deskundigen over!


Alle oefeningen die hieronder staan kan je herhalen totdat je voelt dat je voldoende losgelaten hebt. De onderstaande oefening is de basis oefening .

- concentreer je op een kwestie/probleem waarover je je beter wilt voelen en laat de gevoelens toe die op dit moment in je opkomen of voel maar de emotie die je nu wilt loslaten.

- stel 1 van de 3 vragen (vanuit mildheid, zachtheid, respect en liefde voor je zelf en je ervaring):

kan ik dit gevoel loslaten?
kan ik dit gevoel de ruimte geven (eventueel: wat is de kern? Geef het de ruimte om hierin af te dalen, om in dit gevoel te duiken) of gewoon toelaten, welkom heten?
kan ik dit gevoel aanvaarden/accepteren?

ja en nee zijn beiden acceptabel; deze vragen zijn om erachter te komen of deze acties voor je mogelijk zijn

- wil ik dit gevoel loslaten (wil ik liever dit gevoel hebben of vrij zijn? Geef jezelf dus de ruimte om meer behoefte te hebben aan vrijheid)

- wanneer? Besteed er dan verder geen bijzondere aandacht aan, laat het los...........(eventueel: visualiseer het loslaten: Stel voor dat je via een paadje afdaalt in een dal met mooie bloemen, bomen, planten en vogels. Je ziet een beekje waarin fris helder water stroomt.
Je gaat zitten en denkt aan een vervelende gebeurtenis, een beeld of innerlijke pijn. Leg deze pijn in je handen en kijk in je visualisatie hoe die pijn eruitziet, de kleur, de vorm, is t hoog, is t poeder of vloeistof of vaste materie. Wat is de geur? Dan , breng deze pijn die in je handen ligt naar de rivier en dompel hem langzaam onder in t water. Zie hoe het bruisende water de pijn langzaam weg laat stromen en dat je je handen weer zuiver, in normale kleuren ziet. Wit mag ook.)

- Ga nog wat verder, kijk wat er onder zit: heeft het gevoel te maken met een behoefte aan zekerheid (kan ik vertrouwen?), goedkeuring (accepteer me, hou van me!) of controle (zó moet en wil ik het!) ? Kun je die behoefte nu loslaten?

- weerstand verhindert dat we op allerlei gebieden verder komen in ons leven (waar je weerstand tegen biedt blijft….). Op dezelfde manier als boven loslaten en ook met het tegenovergestelde (zet er ‘niet’ voor): i.p.v. een gevoel laat je dus ‘weerstand’ los als je dit tegenkomt. Vraag je ook af wat de behoefte eronder is en laat die los.

Als je er niet uitkomt/vastzit, laat dan het verlangen om iets te veranderen los (wat je wilt veranderen blijft….!). Kan op alles wat lastig voor je is toegepast worden, op elk moment van je proces.

- wil ik dit veranderen?

- kan ik het verlangen om te veranderen los laten?

Er zijn 9 basisemoties : apathie, verdriet, angst, begeerte, woede, trots, moed, acceptatie en innerlijke rust, in oplopende energie en actiemogelijkheid. Deze kan je allemaal loslaten. Hoe meer je loslaat, hoe meer je in de buurt komt van innerlijk rust.

Over de 4 basisbehoeften die je kunt loslaten

Iedereen wordt gemotiveerd door 4 basisbehoeften die zich onder de oppervlakte van onze gedachten, emoties, overtuigingen, attitudes en gedragspatronen liggen. Het loslaten van deze behoeften brengt je verder richting innerlijke rust. Het gaat erom te herkennen wanneer 1 van deze behoeften een rol speelt in je ervaring en deze vervolgens los te laten.De behoefte aan controle: ‘het moet gaan zoals ik wil’: je ervaart weerstand, je wilt iets veranderen, begrijpen, manipuleren, pushen, herstellen, forceren, het op jouw manier doen en gelijk hebben. Neveneffect van deze behoefte is de behoefte om controle over je te laten uitoefenen: het is de schuld of verantwoordelijkheid van de ander hoe ons leven is en hoe we ons voelen. We hebben het gevoel dat we de controle hebben verloren en we niets kunnen doen zonder de toestemming van de ander, je bent slachtoffer, je wilt van je stuk gebracht worden, gemanipuleerd worden. Als we onze behoefte aan controle loslaten krijgen we vanzelf het gevoel dat we juist meer controle hebben

Maak een lijst van specifieke momenten waarop je controle wilde hebben en hoe je je daarbij nu voelt en welke behoefte je er nu bij voelt. Daarna een lijst van manieren waarop ik controle probeerde uit te oefenen en daarnaast de manieren waarop ik controle over mezelf wil láten uitoefenen. Maak bij elk item contact met het gevoel wat je nu hebt, bepaal welke behoefte (goedkeuring, controle of zekerheid) het raakt en laat het los.

De behoefte aan goedkeuring: we zijn voortdurend bezig wat anderen van ons denken, we willen aardig gevonden worden, we hebben behoefte aan acceptatie, bewondering, zorg, opgemerkt te willen worden, begrepen te willen worden, geliefkoosd te willen worden, gevoed te willen worden, etc. We moeten iets doen om die liefde te verkrijgen: ‘als ik dit doe, dan….’

De behoefte aan goedkeuring kent 2 tegenkrachten: de behoefte aan afkeuring en de behoefte aan liefde geven. Bij de 1ste zijn we ook bezig met wat een ander van ons vindt, maar we doen alsof het ons niks kan schelen. Dan doen we van alles om ook afgekeurd te worden, je wilt eigenlijk onaardig gevonden worden of afgewezen worden of gekleineerd worden. Als we de behoefte aan afkeuring loslaten voelen we ons beter in staat om liefde te ontvangen en geaccepteerd te worden en om liefde voor anderen te voelen. Bij de behoefte aan liefde geven houden we ons bovenmatig bezig met de gevoelens van anderen. Je hebt de behoefte om te zorgen, begripvol te zijn, te bemoederen, te accepteren, etc. Als we dit loslaten zijn we in staat om anderen liefde te geven zonder dat dit ten koste gaat van onszelf.

Maak een lijst van specifieke momenten waarop je goedkeuring wilde hebben en hoe je je daarbij nu voelt en welke behoefte je er nu bij voelt. Daarna een lijst van manieren waarop je goedkeuring probeerde te vinden en daarnaast de manieren waarop je afkeuring zocht. Maak bij elk item contact met het gevoel wat je nu hebt, bepaal welke behoefte (goedkeuring, controle of zekerheid) het raakt en laat het los.

Als we behoefte aan zekerheid hebben, voelen we ons op dit moment niet zeker. Strijd op leven en dood, we zien iedereen als een vijand, vermijden risico’s en confrontaties. Er is een gevoel van dreiging, ongemak of gevaar, we zijn op onze hoede, we overleven. Als we deze behoefte loslaten voelen we ons veiliger, zekerder en meer op ons gemak, waar we ook zijn, zonder dat we onze veiligheid zeker moeten stellen ten koste van anderen.

De ingebouwde tegenkracht van de behoefte aan zekerheid is verlangen naar de dood, we hopen stiekem op de volgende ramp. Er is behoefte aan gevaar of om in gevaar te brengen, om aangevallen te worden, om bedreigd te worden, er kan angst zijn, wanhoop of apathie.

Maak een lijst van specifieke momenten waarop je zekerheid wilde hebben en hoe je je daarbij nu voelt en welke behoefte je er nu bij voelt. Daarna een lijst van manieren waarop je zekerheid probeerde te vinden en daarnaast de manieren waarop je je eigen zekerheid in gevaar brengt. Maak bij elk item contact met het gevoel wat je nu hebt, bepaal welke behoefte (goedkeuring, controle of zekerheid) het raakt en laat het los

De behoefte om anders te zijn: We willen niet ergens anders bij horen, we willen een afzonderlijke identiteit hebben, we willen alleen gelaten worden. Is meestal heel sterk en heel subtiel. Je wilt speciaal zijn , je los maken, alleen zijn. Als we deze behoefte loslaten voelen we ons dichter bij anderen staan zonder dat we onze unieke identiteit verliezen.

Tegenhanger is de behoefte aan eenheid; behoefte aan contact , accepteren, hechten, gewoon zijn. Je kunt je hele leven externe signalen van verbondenheid afgeven om je gevoel van geïsoleerd zijn te verbergen of te vermijden. Als je deze behoefte loslaat, ben je beter in staat om de eenheid te voelen die al in het hier en nu aanwezig is; we hoeven het niet meer buiten ons zelf te zoeken.

Maak een lijst van specifieke momenten waarop je behoefte had om anders te zijn en hoe je je daarbij nu voelt en welke behoefte je er nu bij voelt. Daarna een lijst van manieren waarop je anders probeerde te zijn en daarnaast de manieren waarop je eenheid zocht. Maak bij elk item contact met het gevoel wat je nu hebt, bepaal welke behoefte (goedkeuring, controle of zekerheid) het raakt en laat het los

Bedenk wat er altijd gebeurt als 1 van de behoeften of haar tegenkracht zich roert vanbinnen; een terugkerende gedachte, een actie of gevoel. Kun je dat in je bewustzijn toelaten? Kun je de behoefte waaruit deze neiging voortvloeit loslaten? Roep de behoefte weer op: Kun je aan de kern van je behoefte komen, dieper en dieper?


Over doelstellingen

Verwoord een doelstelling als volgt:

Ik geef mezelf de ruimte om (b.v.) met plezier te werken

Ik geef mezelf de ruime om (b.v.) te genieten van mijn relatie

Voel en visualiseer of het al zo is…….

- wat voel ik daarbij? Welke behoefte zit er achter? Laat los………

welke acties denk ik te moeten ondernemen?

- wat voel ik daarbij? Welke behoefte zit er achter? Laat los………

Bij weerstand : loslaten als boven.

Bij voor en afkeuren van iets of iemand: vraag je af welke behoefte er achter zit en laat los. Eerst je afvragen wat leuk is (en loslaten de behoefte), en dan wat niet leuk is.

Beslissingen nemen: vraag je eerst af wat het voordeel is, laat de behoefte erachter los, doe het zelfde met het nadeel.

Over problemen (ingesleten patronen): ‘kan ik de behoefte om te geloven of de verwachting dat het probleem zich weer voordoet loslaten?’

Over angst (ook een ingesleten patroon): ‘kan ik de wil om het te laten gebeuren (waar je bang voor bent) loslaten?’

‘kan ik de wil om bang te zijn voor…loslaten?‘

‘kan ik de wil om dit te laten gebeuren loslaten?’

Als je merkt dat het in de toekomst anders moet zijn: loslaten eerst dat het anders moet zijn.

Over schuld/schaamte:

-          laat onderliggende behoeften los: ‘gebruik ik dit schuldgevoel om ….....te verwerven? ‘

-          ‘kan ik het verlangen mezelf te straffen loslaten?’

-          ga na wat de voor/nadelen zijn en laat de onderliggende behoefte los.

-          Accepteer uw ware gevoelens over wat er gebeurd is.

Over gewoontes loslaten: laat de onderliggende behoefte los (daarna mag je eventueel toegeven….).

En: ‘kan ik het verlangen om (of te geloven dat ik ....) die gewoonte weer te hebben loslaten?’

Over geld:

‘Is er aan de manier waarop uw ouders met geld omgaan/omgingen en hoe ze tegen geld aankijken/aankeken wat u zou willen veranderen of waaraan u weerstand aan biedt? Kunt u het verlangen loslaten om dat te veranderen of er weerstand aan te bieden?’

Hebt u een patroon m.b.t. geld van hun overgenomen, kunt u dat accepteren?

Waarvoor bent u bang als u veel geld zou hebben? Kunt u de wil om dat te laten gebeuren loslaten?

Wat vind u prettig aan u huidige situatie? Heeft dat te maken met een behoefte aan zekerheid, goedkeuring of controle? Kunt u die behoefte loslaten? En wat vindt u niet prettig (angst en bezorgdheid) en laat de behoefte eronder los. Kunt u zich de ruimte geven om de huidige financiële situatie te accepteren? Te laten zijn? Hoe meer acceptatie, hoe vrijer je bent om haar te veranderen.

Kunt u zich de ruimte geven om u goed te voelen, veilig , vol vertrouwen als u aan geld denkt (of aan welk probleem dan ook…..)?!

Verbeeld je rijkdom, kom je een weerstand tegen? Zit hier een behoefte onder, kan je die loslaten? Geef je zelf de ruimte om rijkdom toe te laten nemen………accepteer dat u er recht op heeft.

Maak doelstellingen m.b.t. geld.

Over relaties:

Als je iets doet wat niet in harmonie met je partner is, dan zal dat jullie beiden frustreren: geef elkaar de ruimte om met elkaar om te gaan op een manier die voor allebei bevredigend is.

Concentreer je op aspecten van de ander die je waardeert en liefhebt, niet op dingen die moeten veranderen of verbeteren en laat je verwachtingen over hoe de ander of de relatie moet zijn los.

Is er een aspect in de relatie tussen je ouders of van jouw relatie met een van hen wat je zou willen veranderen?

-          kunt u het verlangen loslaten dit te veranderen?

- Vloeit het gevoel voort uit een behoefte aan goedkering, controle , zekerheid en anders zijn?

-          Zo ja, kunt u die behoefte loslaten?

Kunt u de wil om te laten gebeuren waar u bang voor bent loslaten?

Wat vind u prettig/niet prettig aan de relatie?

Roept dat een behoefte aan goedkering, controle , zekerheid en anders zijn op?

Kunt u dit loslaten?

Kunt u zich de ruimte geven de relatie te accepteren zoals zij is? Kunt u uw huidige relatie omarmen, accepteren zoals zij was, is en zal zijn? Kunt u zich ontspannen in de wetenschap dat alles goed is zoals het is?

Probeert uw partner controle over u uit te oefenen? Zo ja, kunt u de behoefte om dit te doen bij uw partner loslaten?

Kunt u uw partner het recht geven om te zijn wie ze is? Wilt u dit? Geeft u dit?

Was er iets dat u afkeurde aan uw partner? Zo ja, kunt u uw behoefte aan goedkeuring door hem/haar loslaten?

Kunt u alleen maar positieve gevoelens voor hem/haar hebben? Is dat mogelijk? Kunt u zich de ruimte geven om hem/haar te accepteren of liefde te voelen voor hem/haar? (dit is een keuze!)

Hebt u nu alleen positieve gevoelens voor hem?

Heeft deze persoon u uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd? Roept dat bij u een behoefte aan goedkeuring, controle of zekerheid op? Zo ja, laat die behoefte dan los.

Hebt u deze persoon uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd? Zo ja, kunt u de behoefte om dit te doen loslaten? Zo ja, kunt u de behoefte aan zekerheid of overleven of om u zelf te beschermen loslaten? Kunt u zich de ruimte geven om u alleen goed, veilig, en vol vertrouwen te voelen bij deze persoon te voelen? Voelt u zich nu alleen maar goed, veilig en vol vertrouwen?

Heeft deze persoon u afgewezen, zich afgewend of afstand genomen? Zo ja, kunt u het verlangen dit bij hem/haar te doen loslaten? Hebt u hem afgewezen, heeft u zich afgewend of afstand genomen van hem? Zo ja, kunt u het verlangen loslaten om dit te doen?

Kunt u zich de ruimte geven om u 1 te voelen met haar/hem? Is dat mogelijk? Wilt u dit? Hebt u nu het gevoel dat u 1 bent met haar/hem? Dit is puur een keuze!

Maak een voor en nadelen lijst, kijk welke behoefte dit oproept, laat hem los.

Laat vooral de behoefte om 1 of anders te zijn in de relatie los!

Probeer in geuren en kleuren voor te stellen hoe je ideale relatie eruit ziet. Is er iets dat zegt dat dit niet mag, kan of zal lukken? Wordt dat ingegeven door 1 van de 4 behoeften? Kunt u die loslaten?Over GezondheidVeroordeel jezelf niet dat je ziek bent, iedereen wordt ziek en gaat dood.

Bij ziekte: sta open voor de mogelijkheid om te genezen. Laat eventueel de behoefte die twijfel veroorzaakt los.

Laat afkeuring van u zelf omdat u ziek bent of van het zieke deel van uw lijf los.

De enige reden waarom we het specifieke ‘waarom’ van ene probleem willen achterhalen, is dat we van plan zijn het in de toekomst opnieuw mee te maken. Vraag je af: ‘wat wil ik liever, weten waarom of me beter voelen?’.Laat dat eerste maar aan de deskundigen over!

Als je bang bent voor dokters, ziekenhuizen: wat voel ik als ik hieraan denk? Laat alle gedachten, gevoelens of beelden dan opkomen. Zijn die gedachten, gevoelens of beelden afkomstig van de behoefte aan goedkeuring, controle of zekerheid/overleven? kan ik die behoefte loslaten?

Een manier om uw verwachtingen ten aanzien van een toekomstig probleem of lijden los te laten is het probleem te beschouwen als een herinnering.: ‘kan ik mezelf de ruimte geven om me te herinneren dat ik geloofde dat ik .....….had? Wil ik dat dit anders wordt dan in het verleden? Kan ik het verlangen loslaten om dat te veranderen? Kan ik het verlangen dat ik …..…heb loslaten?

Hoe voel je je over de kwaal? Wat is de behoefte eronder, laat die los.

Schakel heen en weer tussen het intens voelen en accepteren van de sensaties van de kwaal, en dan de ruimte daaromheen en daarbinnen voelen.

Kan je jezelf de ruimte geven om de behoefte aan deze ziekte los te laten!

Over je lichaam algemeen:

Kunt u uw lichaam de ruimte geven zoals het is? Kunt u het accepteren zoals het is? Kunt u dat gevoel van acceptatie nog dieper tot u laten doordringen? Is er ergens weerstand tegen? Kunt u die weerstand loslaten en uw lichaam de ruimte geven te zijn zoals het is? Kunt u het accepteren zoals het is? Kunt u dat gevoel van acceptatie nog dieper tot u laten doordringen?

Ga na hoe je ouders stonden t.o.v. hun en jouw lijf. Laat het willen veranderen of de weerstand los. Heb je iets overgenomen van hun houding naar hun of jouw lijf? Laat het willen veranderen of de weerstand los.

Ziekte en angst:

Wat is je angst m.b.t. je lijf? Kun je de wil om dat te laten gebeuren loslaten?

Doe het voorkeur/afkeurproces m.b.t. tot je lijf: doe de vragen in de verleden tijd: ‘wat vond ik prettig/niet prettig aan…....?’, zoek de behoefte en laat los.

Doe het loslaten zoals bij je partner; controle loslaten – het recht geven om te zijn, afkeuring/goedkeuring loslaten – liefdevol omarmen, tegenwerken loslaten – veilig vol vertrouwen voelen. Geef jezelf de ruimte om alleen goed, veilig en vol vertrouwen te voelen ten opzichte van je lichaam.

Als je vastzit wanneer iets niet wil verbeteren (b.v. beter worden, willen stoppen met roken): welk voordeel/nadeel heeft het voor je om je lichaam te hebben zoals je dat wilt dat het is? Roept dat een behoefte aan goedkeuring, controle of zekerheid op? Kun je die behoefte loslaten?

Laat de gevoelens en opvattingen los als je je lichaam gezond en mooi visualiseert; gebruik al je zintuigen bij de voorstelling. Vraag je telkens af wat de behoefte is eronder en laat die los.

Kunt u het beeld van een mooi en gezond lichaam volledig in uw bewustzijn toelaten en volledig accepteren, over u heen laten komen, echt? Je lichaam is goed zoals het is, ook je voorgestelde ideale lichaam, er is geen conflict.LOSLATENOm los te laten is liefde nodig

Loslaten betekent niet dat 't niet uitmaakt

Het betekent niet dat ik zomaar wegga

Het is een besef dat ik een ander niet kan beheersen

Loslaten is niet het onmogelijk maken

Maar het toestaan om te leren van menselijke fouten

Loslaten is machteloosheid toegeven

Wat betekent dat ik het resultaat niet in de hand heb

Loslaten is niet het proberen een ander te veranderen

Loslaten is niet zorgen voor...

Maar geven om

Loslaten is niet even regelen

Maar ondersteunend zijn

Loslaten is niet oordelen

Maar de ander toestaan mens te zijn

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles te beheersen

Maar de ander het mogelijk maken z'n eigen lot te bepalen

Loslaten is niet anderen tegen jezelf te beschermen

Maar hen toe te staan de werkelijkheid onder ogen te zien

Loslaten is niet ontkennen

Maar accepteren

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden

Maar groeien aan de toekomst

Loslaten is minder vrezen

En meer beminnen

Loslaten is liefhebben

Geniet daarom van het leven

bron: onbekend"Los laten betekent niet dat je niet mág ontkennen, noch dat je móét accepteren; het is de constante uitnodiging zien en de bereidheid hebben om te bevestigen en te omarmen wat IS.

Los laten is noch spijt hebben van het verleden, noch hopen op een betere toekomst; het is zien dat je puur NU bestaat met alles wat je NU puur ervaart.LOS    LATEN    IS   ZIEN   DAT   ALLES   IN   LIEFDE   (z’n) PLAATS   VINDT."

erick ‘ i m u’   douwes