J E LEVEN CREEËREN

Samenvatting van het boek 'De Rijkdom van de Law of Attraction' – Ontvang wat je verdient – De lessen van Abraham (zie ook Youtube).


De essentie van dit boek: dingen die je ervaring binnen komen, komen in reactie op je vibratie. Je vibratie wordt aangeboden vanwege de gedachten die je denkt, en je kunt merken aan hoe je je voelt wat voor een soort gedachten je denkt. Zoek goed-aanvoelende gedachten, dan moeten er goed aanvoelende manifestaties volgen. De sleutel is dat je manieren moet vinden om verbetering aan te brengen in hoe je je voelt vanaf het punt waar je staat, voordat er dingen kunnen gaan veranderen. Alles wat goed voelt is in harmonie met wat je wilt, alles wat slecht voelt, is niet in harmonie met wat je wilt.

Om te krijgen wat je wilt moet je het verhaal gaan vertellen van hoe jij je leven NU wilt en ophouden met de verhalen over hoe het is geweest of hoe dingen zijn. Terwijl je het verhaal van je leven vertelt (en dat doe je bijna elke dag de hele dag, in woorden , denken en doen), moet je je goed voelen. Je moet een ander verhaal gaan vertellen als je wilt dat de Wet van aantrekking je andere dingen brengt. Wanneer je bewust focust op welk gewenst onderwerp dan ook en vaak uitspreekt dat dit is wat je wilt, ervaar je op den duur een feitelijke verschuiving in je gevoel over dat onderwerp, wat wijst op een verschuiving in je vibratie. Wanneer je vibratie verschuift, verschuift je punt van aantrekking en door de krachtige Wet van Aantrekking moet je uiterlijke bewijs of graadmeter ook verschuiven. Je kunt niet duurzaam praten over de dingen die je in je leven wilt ervaren zonder dat het Universum de essentie ervan naar je toe brengt.

Als je ernst maakt met het uitspreken van hoe jij het wilt, in plaats van hoe het is, zul je op den duur de balans van je vibratie veranderen, je zult gaan voelen wat je zegt en naar je toetrekken wat je verlangt.

Als je een bewuste poging doet je gedachten dag voor dag meer in de richting te sturen van wat je wél wilt (i.p.v. dat je bezig met hoe je het niet wilt), zul je je steeds beter gaan voelen omdat je vibratie meer zal overeenkomen met die van je Innerlijk Zelf. In feite kan je je pas goed voelen als de gedachten die je in het hier en nu denkt een energetische Pendant zijn van de gedachten van je Innerlijk Wezen. Je innerlijk wezen is alleen bezig met jouw succes – dus wanneer je er voor kiest iets wat je doet als tekortschieten of falen te zien, ben je niet meer in harmonie met je Innerlijk Wezen, én je trekt meer aan van datgene wat je als ongewenst beschouwt. Als je kijkt door de ogen van je innerlijk wezen, trek je aan en ben je afgestemd op datgene wat jij als beste van jouw wereld zou beschouwen. Hoe beter je je voelt, hoe meer je in contact bent met je Bron – met wie jij werkelijk bent. Als je je afstemt op het perspectief van je innerlijk wezen, trek je alles aan op elk niveau wat je graag bent, doet of hebt: voldoening, helderheid en liefde zullen je dagen vullen.

Wanneer je bewust gericht bent op een gedachte die niet harmonieert met wat je innerlijk wezen hierover weet, dan voel je dit als een negatieve emotie, je energie wordt afgeknepen en als dit langer duurt ervaar je een terugslag in je fysieke lichaam.

Wanneer je jouw aandacht chronisch gevestigd is op dingen die je niet wilt – terwijl de aandacht van je innerlijk wezen chronisch gevestigd is op de dingen je wél wilt – creëer je op den duur een energetische scheiding tussen jou en je innerlijk wezen – en dat is wat alle ziekte is: scheiding veroorzaakt door de gedachten die je kiest tussen jou en je innerlijk wezen.

Het bijsturingsproces houdt in dat je bewust zoekt naar een positievere benadering – een aangenamere benadering – betervoelende gedachten – van de dingen waar je aandacht naar uitgaat.

Als je jezelf blijft afvragen wat het is wat je dan wél wilt, zul je een heel aangenaam punt bereiken, want je kunt je niet stelselmatig afvragen wat je wel wilt zonder dat je aantrekkingspunt in die richting gaat verschuiven. Je voortgezette toepassing van het proces zal je binnen een paar dagen prachtige resultaten opleveren.

Een negatieve emotie betekent dat je niet in harmonie bent met wat je wilt: wat wil je dan wel?! Zodra je je aandacht verlegt naar wat je wilt, zal je negatieve aantrekking stoppen en zal de positieve aantrekking beginnen. Het helpt altijd om te onthouden dat je de essentie krijgt van waar je over denkt – of je het nu wilt of niet – omdat de wet van aantrekking consistent is.

Hoe je je voelt is altijd een gevolg van de gedachte die je hebt gekozen. Je hoeft niet te wachten tot er iets plezierigs gebeurt om je goed te voelen want je bezit het vermogen je gedachten op verbeterde dingen te richten, je te concentreren op beter aanvoelende gedachten.

Dingen die je ervaring binnen komen, komen in reactie op je vibratie. Je vibratie wordt aangeboden vanwege de gedachten die je denkt, en je kunt merken aan hoe je je voelt wat voor een soort gedachten je denkt. Zoek goed aanvoelende gedachten, dan moeten er goed aanvoelende manifestaties volgen. Besluit om te zoeken naar de plezierigste kanten van dingen waaraan je niet kunt ontkomen, en zoek overigens alleen naar goed aanvoelende dingen om je aandacht aan te geven – en je leven zal zich vullen met steeds aangenamere facetten. Wanneer je focust op een ongewenst aspect van iets, in een poging het weg te duwen, komt het juist dichterbij, omdat je krijgt waar je aandacht aan geeft, of je het nu wilt of niet.

Wanneer je nagaat waarom je iets wilt, verschuift of draait je vibratie gewoonlijk in de richting van je verlangen. Wanneer je bedenkt hoe het zal gebeuren of wanneer en wie het zal brengen, verschuift je vibratie gewoonlijk terug naar je probleem.

Wanneer je in staat bent om zelf te bepalen hoe je je voelt binnen een situatie, ben je bij machte de situatie te beïnvloeden: door je af te vragen wat je wel wilt en waarom, ervaar je opluchting omdat je in harmonie komt met wat je verlangt.

Zonder uitzondering is de reden voor een negatieve emotie dat je bent gefocust op iets wat je niet wilt of op het gebrek aan, of de afwezigheid van, iets wat je wél wilt: vraag je dan af ''wat wil ik wél'?

Als je actie onderneemt vanuit het perspectief van gebrek – is de actie altijd contraproductief. Wij raden je aan om elke dag zoveel mogelijk positieve aspecten op te schrijven over allerlei onderwerpen in je leven om zodoende positief gestemd te raken.

Zeg na het ontwaken: 'vandaag zal ik zoeken naar redenen om je goed te voelen, niets is belangrijker dan dat ik me goed voel, niets is belangrijker dan dat ik gedachten kies die andere gedachten aantrekken die andere gedachten aantrekken, die mijn energetische frequentie verhogen naar het niveau waarop ik kan resoneren met de positieve aspecten van het Universum. En als je gaat slapen, voel de positieve aspecten van dat moment, van hoe heerlijk je in bed ligt, de frisse lucht, het zachte kussen, etc. Probeer enkele van de prettige dingen voor de geest te halen die die dag zijn gebeurd.

Als je telkens wanneer je je minder goed voelt, stopt en zegt: niets is belangrijker dan dat ik me goed voel – ik wil een reden vinden om me nu goed te voelen, dan zal je een verbeterde gedachte voelen, en die zal leiden tot een volgende en een volgende.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe waardevol het is om te zoeken naar positieve aspecten én om te focussen op meer gewenste dingen , want alles wat naar je toe komt hangt af van die zeer eenvoudige premisse: je krijgt steeds meer van waar je aan denkt – of je het nu wilt of niet.

Zoek naar dingen die goed voelen wanneer je je aandacht erop richt. b.v: als je je altijd erg onzeker voelde op een bepaald feestje, richt dan voordat je er naar toe gaat je gedachten op wat je als prettig of gewenst beschouwt, dan zal je dingen in je ervaring aantrekken die prettig aanvoelen en gewenst zijn. Het analyseren van elke onzekerheid is niet nodig, zoek gewoon iets positiefs om je op te richten en voel de weldaad ervan .

Wanneer je ontdekt dat je greep hebt op hoe je je voelt omdat je de gedachten die je denkt kunt sturen, dan ben je vrij om vreugdevol over je planeet te bewegen.

Er zijn veel relaties die je niet zou moeten voortzetten, maar wij zouden nooit uit een relatie stappen met een boos, schuldig of defensief gevoel. Doe het werk aan je vibraties, zorg dat je je goed voelt en stap dan pas op. Dan zal wat er daarna komt geen herhaling zijn van wat je zojuist achter hebt gelaten. Er zijn veel relaties die je niet zou moeten voortzetten, maar wij zouden nooit uit een relatie stappen met een boos, schuldig of defensief gevoel. Doe het werk aan je vibraties, zorg dat je je goed voelt en stap dan pas op. Dan zal wat er daarna komt geen herhaling zijn van wat je zojuist achter hebt gelaten.

Als je het besluit neemt dat je je goed wilt voelen en bewust op zoek gaat naar positiever aspecten binnen de onderwerpen waarmee je elke dag mee te maken hebt, en als je bewust selecteert en focust op wat je wel wilt met betrekking tot deze onderwerpen , zet je jezelf op een pad van eeuwig ontplooiende voldoening en vreugde.

Wanneer je over geld spreekt en je voelt angst en ongemak, praat je niet over geld maar over 'niet genoeg geld'. En het houdt het weg. Je moet gedachten denken die anders aanvoelen terwijl je ze denkt.

Gebruik je vermogens om je gedachten en woorden te richten op dingen die maken dat je je steeds een beetje beter voelt. Als je alleen oog hebt voor wat is, kunnen de dingen niet beter worden. Je moet een manier vinden om optimistisch vooruit te kijken wil je enige verbetering in ervaring bereiken. Wanneer je eerst besluit gelukkig te zijn dan zal je daar komen waar je wilt zijn.

Je moet eerst de essentie voelen van wat je verlangt voordat de details van dat verlangen naar je toe kunnen komen. Met andere woorden: je moet je eerst welvarender gaan voelen, voordat er meer welvaart kan komen. Stop 50 euro in je zak en bedenk gedurende de dag hoeveel dingen je zou kunnen kopen voor dit bedrag: in je erkenning van je voorspoedige nu moet je voorspoed groter worden. Niets is belangrijker dan dat je je goed voelt, want wanneer je je goed voelt, ben je in harmonie met je ruimere intentie.

Je kunt hoe je je voelt vertrouwen als indicator van waar je staat ten aanzien van geld, gezondheid of een relatie – wanneer je je goed voelt, ben je in de positie om het gewenste naar je toe te trekken. Als je b.v. gemak gaat voelen over je financiële situatie, sta je toe dat er meer overvloed in je leven komt. Je voornaamste werk is die dingen te denken, zeggen en te doen die goed voelen, dan ben je afgestemd over elk belangrijk onderwerp in je fysieke ervaring.

Het resultaat van onverdeeld je aandacht richten op wat je wel wilt is onvergelijkbaar met resultaten die uitsluitend actie kan bieden.

Hopen is productiever dan twijfelen, verwachten is productiever dan hopen.

De sleutel is dat je manieren moet vinden om verbetering aan te brengen in hoe je je voelt vanaf het punt waar je staat, voordat er dingen kunnen gaan veranderen . Vertel verhalen die meer gaan in de richting van wat je wilt, dan zal je vibratie verschuiven en je aantrekkingspunt, waardoor je resultaten krijgt. Zoek naar redenen om je goed te voelen, bepaal wat je wilt – en houdt je gedachten op een nivo dat goed voelt. Vertel het opbeurende fantastische verhaal van het wonder van je eigen leven. Je krijgt de essentie waarover je denkt.

Wanneer je denkt op een manier aan wat dan ook die maakt dat het naar je toekomt, voel je je altijd goed.

Wanneer je denkt aan iets op de manier die belemmert dat het naar je toekomt, voel je je altijd slecht.

Al het geld dat je wilt, is beschikbaar voor je. Het enige wat je moet doen is het in je ervaring toelaten. Tegen jezelf zeggen 'zou het niet leuk als …......' is een manier om te laten gebeuren wat je wilt, stel je levendig voor hoe het zou voelen...........vestig je aandacht op die beelden net zolang tot je OPLUCHTING begint te voelen, wat erop zal wijzen dat er een werkelijke energetische verschuiving heeft plaatsgevonden.

Kom in afstemming met wie je werkelijk bent en sta de dingen toe die het leven je heeft helpen onderkennen als wenselijk voor jouw ervaring.

Alles wat goed voelt is in harmonie met wat je wilt, alles wat slecht voelt, is niet in harmonie met wat je wilt.

De simpele inspanning van zoeken naar positieve aspecten vanaf de plek waar je staat, zal een nieuwe energetische toon zetten die niet alleen van invloed zal zijn op hoe je je nu voelt, maar onmiddellijk gedachten, omstandigheden en dingen aantrekken die plezierig voor je zijn.

Je wordt niet ziek door je aandacht voor het gebrek aan gezondheid, maar door je aandacht voor het gebrek aan veel dingen dieje verlangt . De simpele intentie om positievere verhalen te vertellen over alle onderwerpen waar je je op focust – ook je gezondheid – zal een effect hebben op je fysieke lichaam.

Wat in essentie overeenstemt, trekt elkaar aan. De Wet van de Aantrekking reageert op je gedachten, niet op je huidige realiteit. Wanneer je de gedachte verandert, moet de realiteit volgen. Als je je het nieuwe verhaal voorstelt en visualiseert en onder woorden brengt, zul je op den duur het nieuwe verhaal gaan geloven, en wanneer dat gebeurt, zal het bewijs snel je ervaring in stromen. Een overtuiging is gewoon een gedachte je blijft denken, en wanneer je overtuigingen overeenstemmen met je verlangens, dan moeten je verlangens realiteit worden. Niets anders reageert zo snel op je denkpatronen als je eigen fysieke lichaam. Voordat dingen zich daadwerkelijk manifesteren, komt het bewijs van je afstemming in de vorm van een positief, goedaanvoelende emotie.

Ongeacht de ziekte en ongeacht hoever deze is voortgeschreden, is de vraag: kun je je gedachten een positieve draai geven, ongeacht de conditie waarin je je bevindt?

Een bezoek aan een dokter – of actie in welke richting dan ook – is altijd waardevol wanneer het gepaard gaat met vreugde en liefde of een aangename emotie; terwijl actie die wordt gemotiveerd door angst of kwetsbaarheid of een andere onaangename emotie, nooit waardevol is.

Als je negatieve emotie ervaart en je realiseert je niet dat het een indicator is van gedachten van verzet, en je doet niets om die gedachten te corrigeren, dan zal die gedachtegang door de Wet van Aantrekking sterker worden. Als je nog steeds niets doet om jezelf in afstemming (met je verlangens ) en op positievere gedachten te brengen, zal het verzet nog sterker worden, tot je uiteindelijk pijn en ziekte of andere aanwijzingen van je verzet zult ervaren.

Als je blijft reiken naar gedachten die emotionele opluchting brengen, zal die positieve gerichtheid je uiteindelijk naar welzijn terugbrengen.

In de kern van je wezen zijn gezondheid en welzijn en als je iets minder dan dat ervaart, is er weerstand in je vibratie. Weerstand wordt veroorzaakt door concentratie op het gebrek van het gewenste, door denken dat niet overeenstemt met je innerlijk wezen. Toelaten wordt veroorzaakt door te focussen op het gewenste, wanneer je huidige gedachten wél overeenstemmen met het perspectief van je innerlijk wezen, je Bron. Je emotie geeft aan waar je zit.

Het is niet natuurlijk om ziek te zijn en het is niet natuurlijk om negatieve emoties te koesteren – want in de kern ben je zoals je innerlijk wezen, welzijn, en voel je je heel, heel goed.

De truc om beter te worden bij ziekte is om welzijn te verwachten of jezelf af te leiden van het gebrek aan welzijn

Waarom helpt een vaccin? De ziekte versterkt je verlangen en het vaccin versterkt je geloof (overtuiging): je wilt het en je staat het toe , of je gelooft het – en dus gebeurt het.

Er zijn slechts 2 factoren die iets met je herstel te maken hebben: je verlangen en je geloof. Een negatieve diagnose of twijfel bij je arts over je mogelijk herstel hindert je geloof.

Je helpt nooit anderen wanneer je jezelf toestaat een klankbord te worden voor hun klachten. Hen zien zoals je weet dat ze willen zijn (wat ze in wezen ook zijn!) is het meest waardevolle wat je voor hen kunt doen. Wanneer je hen dus ziet zoals je eigen innerlijk wezen hen ziet, dan en dan alleen strekt je associatie met hen hun tot voordeel.

Onthoud dat je om iets te scheppen het alleen maar hoeft te denken – en het vervolgens te verwachten – en het is er.

Je emoties treden op in reactie op je focus en je hebt onder alle omstandigheden de macht om gedachten te vinden die iets beter of iets slechter aanvoelen, en wanneer je stelselmatig kiest voor verbetering dan zal die verbetering ook komen.

Als je zou kunnen besluiten nooit toe te staan dat negatieve emotie in je blijft hangen – en tegelijkertijd erkende dat het jouw werk is om je aandacht bij te stellen om je beter te voelen, in plaats van te verlangen dat iemand iets anders doet of dat een omstandigheid zo verandert dat jij je beter voelt – zul je niet alleen een zeer gezond mens zijn, maar je zult ook een vreugdevol mens zijn. Vreugde, waardering, liefde en gezondheid zijn allemaal synoniem. Rancune, jaloezie, depressie, boosheid en ziekte zijn allemaal synoniem.

Je fysieke gezondheid wordt veel meer beïnvloed door je energetisch balans dan door de dingen die je tot je neemt!

Wat je doet in termen van actie is veel minder belangrijk dan wat je denkt, hoe je je voelt, je energetische balans of het verhaal dat je vertelt.

Hoe je je voelt, gaat altijd over de mate waarin je uit of in contact bent met je Bron, geen uitzonderingen. Hoe je je voelt gaat altijd over de relatie tussen het voorwerp van je aandacht en je ware verlangen. Stilstaan bij wat je wenst zal je de versterking geven die je zoekt.

Ziekte bestaat wanneer je de vroege, subtiele signalen van disharmonie negeert, die zich aandienen in de vorm van emotie. Ziekte is louter een fysieke indicator die aangeeft dat je energie uit balans is. Besef dat er veel meer dingen in je lichaam wél naar behoren functioneren.

De verbreiding van zoveel ernstige ziekten is overwegend te danken aan jullie aandacht voor de ziekte. Jullie ziekten worden niet geboren en in stand gehouden alleen door je negatieve aandacht ervoor. Ziekte komt voort uit je gevoelens van kwetsbaarheid en behoedzaamheid. Train je gedachten op alle fronten, niet alleen wat betreft je gezondheid, ,in de richting van wat je verlangt, dan zal je door de verbeterde emotionele staat die je voortbrengt je fysieke welzijn verzekerd zijn.

Je natuurlijke staat is er een van absoluut Welzijn. Je hoeft niet meer te vechten tegen ziekte. Ontspan je gewoon in je natuurlijke welbehagen . Elk moment dat je denkt aan iets wat goed voelt, roep je ziekte een halt toe. Elk moment dat je over de ziekte denkt, gooi je ahw meer olie op het vuur. Als je aan ziekte denkt, is de reden waarom je er zo'n negatieve emotie bij voelt, dat die gedachte zozeer uit harmonie is met je ruimere weten, dat je niet resoneert met wie je werkelijk bent . Als je denkt 'ik ben gezond' of 'ik word gezonder' of 'ik ben heel', 'het is mijn natuurlijke staat om gezond te zijn', dan vibreren die gedachten op een niveau dat in harmonie is met datgene wat je innerlijk wezen weet, en ontvang je het volle profijt van de gedachte-energie die voortkomt uit je innerlijk wezen. Er is niets anders wat je lichaam beïnvloed dan je gedachten. Het enige wat nodig is om te krijgen wat je wilt, versus dingen die je niet wilt, is te erkennen dat je de controle die je zoekt al hebt en dan doelgericht te denken over dingen die je wilt ervaren.

Het krachtigste wat je kunt doen is dat je elke dag tijd uittrekt om je leven te visualiseren zoals je dit wenst. Schep beelden van je lichaam, je omgeving, je relaties en je leven wat je genoegen doet. Je moet je losmaken van je verleden en van de anderen om te zijn wat je wilt zijn: wat anderen ervaren heeft niets van doen met jouw ervaring. Alles wat je in je geest oefent tot het idee natuurlijk begint aan te voelen, moet tot fysieke wasdom komen.

Helaas negeren veel mensen hun eigen gevoel, je geleidingssysteem, om anderen te plezieren .

Wanneer anderen negatief over je zijn, zijn hun eigen vibraties uit balans, en een wijziging van joúw gedrag zal hen niet in balans brengen. Hoe meer je je eigen verhaal van welzijn vertelt , hoe minder kwetsbaar je je zult voelen, je zult betere situaties aantrekken, en je zult je ook anders voelen over de situaties zoals zij komen. Als je eenmaal een verlangen naar welbevinden of naar een specifieke lichamelijke conditie identificeert, zul je nooit meer in staat zijn op het gebrek eraan te focussen zonder negatieve emotie te voelen. Wanneer je negatieve emotie voelt, houd dan gewoon op met wat je doet of denkt en zeg: 'wat wil ik dan wél?' Dan zal, omdat je je aandacht hebt gericht op wat je wel wilt, het negatieve gevoel plaatsmaken voor een positief gevoel, en zal de negatieve aantrekking worden vervangen door positieve aantrekking.

Hoe je denkt over voedsel bepaalt wat het met je doet – hoe je erover denkt maakt het verschil.

Oefen net zolang om positief over je leven te denken dat je gevoel onkwetsbaar wordt voor de mening van anderen over jou. Het verhaal wat je vertelt is de basis van je leven, dus vertel het zoals je het wilt hebben.

Wanneer een geluksgevoel van het grootste belang is – en wat je voor de kost doet je gelukkig maakt – heb je de beste van alle combinaties gevonden.

Je zult nooit het verrukkelijke gevoel van vrijheid ervaren tot je je verlangen anderen te plezieren loslaat en het vervangt door je krachtige intentie af te stemmen op wie je werkelijk bent (op je Bron) door je je te bekommeren hoe je je voelt en goed aanvoelende gedachten te kiezen die je laten weten dat je je afstemming hebt gevonden. Wanneer je voelt dat iemand je goedkeurt of aanvalt, is het een natuurlijke reactie jezelf te verdedigen, maar die behoefte zal snel wijken wanneer je jezelf hebt getraind om je af te stemmen op je innerlijk Wezen, omdat alle gevoelens van kwetsbaarheid dan zullen worden vervangen door een stevig besef van wie je werkelijk bent. Het is niet jouw rol om de tekortgevoelens van anderen te verhelpen; het is jouw rol om jezelf in balans te houden.

Wanneer je toelaat dat de maatschappij of zelfs maar 1 persoon dicteert wat je behoort te willen of hoe jij je behoort te gedragen, zul je je balans verliezen omdat je gevoel van vrijheid – die de kern is van je Wezen – in gevaar komt. Je inspireert alleen vanuit je positie van kracht en helderheid en afstemming.

Als iemand je waardeert voelt dat prettig omdat ze verbonden zijn met Bron en je daarmee overspoelen. Maar je hebt alleen controle over je eigen verbinding met Bron en wanneer het je dominante intentie is om je eigen verbinding te handhaven en daarbij anderen uit de formule weglaat, zul je vrij zijn van pogingen anderen te plezieren en zul je een consistente verbinding en een gevoel van welzijn kunnen behouden.

Wanneer je verlangens en overtuigingen samenkomen treedt er verwachting in, en zodra de verwachting van iets in je leeft komt het snel in je ervaring.
Vrijheid is de basis van je levenservaring; het is niet iets wat je moet verdienen. Vreugde is je doel. Groei is het resultaat van dat alles. Maar als je gelooft dat je onwaardig bent en je probeert je waardigheid te bewijzen door middel van actie, kun je je balans niet vinden . Je hoeft niemand iets te bewijzen of te rechtvaardigen. De reden voor je bestaan behoeft geen rechtvaardiging, want je bestaan is zelf rechtvaardiging genoeg .

We zouden graag zien dat je je carrière beschouwt als het scheppen van een vreugdevolle levenservaring. Dat is je missie en reden dat je hier bent!
Het is noch noodzakelijk noch mogelijk het welzijn dat naar je toestroomt te rechtvaardigen maar het is noodzakelijk om je af te stemmen op welzijn. Je kunt niet op gebrek aan welzijn focussen en welzijn in je ervaring toelaten. Zoals de lucht die je ademt is er in alles overvloed voor je beschikbaar. Je leven zal simpelweg zo goed zijn als je toestaat.

Als je eerst zorg zou dragen voor je energetische afstemming – door de waarde van je emotie te onderkennen en je te richten op dingen die goed voelen – zou je enorm profiteren van die afstemming en zouden er met heel veel minder actie heerlijke dingen naar je toekomen.

Welkom op planeet Aarde: er is niets wat je niet kunt zijn, doen of hebben. Je werk hier – je levenscarrière – is vreugde zoeken. Je leeft in een universum van absolute vrijheid. Je bent zó vrij dat elke gedachte die je denkt aantrekkingskracht heeft. Als je gedachten denkt die goed voelen, zul je in harmonie zijn met wie je werkelijk bent. Benut dus die diepe vrijheid. Zoek eerst vreugde, dan zal alle groei die je je zou kunnen indenken vreugdevol en overvloedig naar je toekomen.
In de meeste gevallen lees je dit lang nadat je ervan bent overtuigd dat je niet vrij bent en dat je onwaardig bent en dat je door je actie moet bewijzen dat je waardig genoeg bent om te ontvangen. Velen van jullie zijn momenteel verwikkeld in werkzaamheden die je niet fijn vindt, of je hebt geen middelen van bestaan of uitzicht hierop. Maar ongeacht waar je op dit moment staat, als je besluit te kijken naar de positieve aspecten van je huidige situatie, zul je ophouden weerstand te bieden – wat het enige is dat je gescheiden houdt van je verlangen. Je hoeft alleen maar te zeggen: hier ben ik, op de 1ste dag van de rest van mijn fysieke leven. En het is mijn dominante intentie om van nu af aan te zoeken naar redenen om me goed te voelen. Ik wil me goed voelen. Niets is belangrijker voor me dan dat ik me goed voel.

De eenvoudige oefening van welbewust zoeken naar positieve aspecten van je werk en de mensen die daar werken zal je op slag een gevoel van opluchting geven. En die opluchting zal op een verschuiving van je vibratie wijzen, wat betekent dat je aantrekkingspunt verschoven is. Als dat gebeurt zal de wet van aantrekking er voor zorgen dat je andere mensen ontmoet en zelfs dat je met de zelfde mensen andere dingen meemaakt. Het leven dat je al geleefd hebt heeft gemaakt dat je de details van je ervaring die je zoekt hebt bepaald, en de perfecte situatie staat voor je klaar. Je werk hier en nu is niet de deur uit te gaan en de perfecte omstandigheden te vinden maar veeleer toestaan dat de omstandigheden zich ontplooien die je regelrecht naar een positie zullen brengen die de talloze intenties bevredigt die je hebt ontdekt door wat je in je leven hebt ervaren. Bv de snelste weg naar verbeterde werkomstandigheden is te zoeken naar dingen in je huidige omgeving die je een goed gevoel geven ipv te wijzen naar de tekortkomingen .

Denk en spreek over wat je wél wilt, maak lijsten van dingen die prettig zijn aan waar je bent, denk enthousiast over de verbeteringen die al op weg zijn naar je toe, leg geen of minder nadruk op je wat je niét prettig vindt, benadruk wat je wél prettig vindt, observeer de reactie van het universum op je verbeterde vibratie.

In je staat van waardering hef je alle zelf opgelegde beperkingen (en alle beperkingen zijn zelf-opgelegd) op en bevrijd je je zelf voor de ontvangst van geweldige dingen. Liefde en waardering zijn identieke vibraties. Waardering is de vibratie van afstemming op wie je bent. Het is de afwezigheid van weerstand, de afwezigheid van angst en twijfel, de afwezigheid van zelf-ontkenning of haat jegens anderen, de afwezigheid van alles van slecht voelt en de aanwezigheid van alles wat goed voelt. Wanneer je je focust op wat je wilt – wanneer je het verhaal vertelt van hoe je wilt dat je leven eruitziet – zul je steeds dichter in de buurt van waardering komen, en wanneer je het bereikt, zal het je krachtig naar alle dingen trekken die je als goed beschouwt. De staat van waardering is 'ik die synchroon loopt met wie ik ben'. In de staat van waardering zie je wat je bekijkt door de ogen van Bron, je bent dan wie je werkelijk bent.

Stroomafwaarts (= in de richting van afstemming met je verlangen, met wie je echt bent) is: naar rancune zoeken als je wanhopig bent, naar afkeer zoeken als je in rancune verkeert, naar boosheid zoeken als je in afkeer verkeert, naar frustratie zoeken als je in boosheid verkeert, naar hoop zoeken als je in frustratie verkeert, en als je in hoop verkeert maak dan lijsten van positieve aspecten, van dingen waarvan je houdt, geef iets onverdeelde aandacht wat je bevalt als je ergens bent, en zo stem je je af op wie je bent en zo transformeer je de wereld voor jezelf.

Als je je eerst bekommert om hoe je je voelt en om je energetische balans, ervaar je wat aanvoelt als een coöperatief Universum dat overal deuren voor je lijkt te openen. De fysieke inspanning die iemand moet verrichten die in afstemming is, is een fractie van de inspanning die iemand moet verrichten doe dat niet is, en de resultaten zijn gigantisch veel groter, én je houdt tijd over, en je raakt niet overbelast.

Als je een gebrek aan tijd of geld voelt, kun je je inspanningen het best richten op beter aanvoelende gedachten, op het maken van lange lijsten van positieve aspecten, op het zoeken naar redenen om je goed te voelen en om meer dingen te doen die je een goed gevoel geven als je ze doet.

Elk gevoel van gebrek is slechts met 1 ding te vullen: verbinding met Bron en afstemming op wie je werkelijk bent.

Wanneer je tijd uittrekt om je een voorstelling te maken van je leven zoals je dit wilt, krijg je toegang tot een kracht die niet beschikbaar voor je is wanneer je je concentreert op de problemen van je leven.

Wanneer je energetische afstemming bereikt (wat betekent dat je gedachten je een plezierig gevoel geven terwijl je ze denkt) dan voel je een inspiratie om actie aan te bieden. Die uitkomsten zijn altijd plezierig. Maar actie ondernemen zonder eerst voor die afstemming te zorgen is moeizame, inefficiënte actie, en zal je op den duur uitputten.

Alle dingen die in harmonie zijn met wat je wilt, zijn gemakkelijk en vloeiend. Weerstand wordt veroorzaakt door denken over wat je niet wilt, en dat is wat je moe maakt.

Mijn nieuwe verhaal gaat over

  • de positieve aspecten van het huidige voorwerp van aandacht
  • hoe ik de dingen echt wil
  • hoe goed de dingen gaan
  • hoe de wet van aantrekking de ware manager is van alles
  • overvloed
  • de positieve aspecten van mijn eigen lichaam
  • de kracht van mijn eigen gedachten
  • mijn absolute vrijheid

Alles wat je wilt staat voor je klaar, je hoeft je alleen te ontspannen en toe te laten dat het verlangde je ervaring binnen stroomt.

Hoe je je voelt is alles, want hoe je je voelt geeft aan of je de kloof tussen wie je jezelf laat zijn en wie je werkelijk bent sluit (je voelt je een beetje beter, je ervaart opluchting) – of dat je de kloof breder maakt. Zoek gedachten die je dat gevoel van opluchting geven.

Vertellen hoe je leven tot nu toe geweest is houdt je alleen maar vast in dat oude patroon.

Dit moment is het enige moment waarop je een vibratie kunt activeren.

Zijn er dingen in je leven die al zijn zoals je ze wilt? Blijf dat verhaal vertellen. Zijn er dingen in je leven die niet zijn zoals je dat wilt? Vertel dat verhaal niet.

Geniet van het gevoel van opluchting nog voordat je de feitelijke reden hebt om de opluchting te voelen.

Je moet je wilskracht gebruiken om je gedachten te focussen op een andere verhaallijn.

Geef je onverdeelde aandacht aan je pas uitgebroede verlangens en maak je geen zorgen dat de realiteit de basis was die maakte dat je ze wilde. Kijk in de richting van waar je wilt zijn en spreek in de richting van waar je wilt zijn en kijk nooit meer over je schouder naar waar je vandaan komt.