BEPAAL JE WAARDEN

Oefening om eigen waarden helder te maken

Deze vragen, die je jezelf kan stellen, helpen je om meer zicht te krijgen op wat van belang is in jouw leven

Hans Knibbe (uit de Cirkel nr.20, kwartaalblad van de Zijnsoriƫntatie):

  • waar gaat het jou om in je leven, wat is voor jou van belang om een gelukkig leven te kunnen leiden? schrijf gedurende 20 minuten alles op wat hierbij opkomt, maakt niet uit wat.

  • groepeer de antwoorden in thema's en geef ze een titel, rankschik ze in volgorde van belangrijkheid; neem daarbij als leidraad wat je ten diepste wilt.

  • sorteer ze op volgorde van hoeveel belang je ze geeft in je dagelijks leven.

  • wat blijft er over van je hoogste waarde als je de volgorde van belangrijkheid van je dagelijkse zelf aanhoudt? Kom je nog ooit toe aan het leven van die waarde?

  • ga na wat de plek is van de lagere waardes als je de hoogste waardes centraal stelt. Komen ze echt in de knel?

  • wat moet je offeren om jezelf te verbinden aan de hoogste waarde?
  • kun je jezelf beloven je op de hoogste waarde te richten?

  • hoe zou je leven eruit zien als je die hoogste waarde centraal zou stellen? (werk, relaties en vrije tijd)

  • welke stappen kun je nu zetten om je leven daarnaar in te richten?