AFWEER


Christ Zois: Verborgen gevoelens


Gevoelens bepalen dikwijls of we ons evenwichtig en gelukkig voelen. Toch hebben we vaak moeite om onze gevoelens en emoties toe te laten en te uiten. We verstoppen ze onder lagen van afweermechanismen: rationalisaties, vaagheden en projecties. Of we verbergen onze werkelijke gevoelens onder emoties zoals woede of depressies, die anderen op een afstand houden. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet te hoeven voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

Afweermechanismen gebruiken we om onze ware gevoelens te verbergen: door het stellen van indringende vragen ('hoe voelde je je toen dat gebeurde'? of 'hoe voel je je op dit moment?') kunnen we dergelijke afweermechanismen gaan herkennen en wordt het mogelijk meer tot de kern van onze problemen door te dringen. Dan ontstaat een grotere intimiteit met anderen en met onszelf, waardoor we veel meer geluk en voldoening kunnen ervaren. Het doel van een therapie is om steeds meer ’afweervrij’ in het leven te kunnen staan.

Uit je hoofd, in het leven: een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie - Steven C. Hayes met Spencer Smith

Ga van lijden naar levenslust en staak de strijd tegen pijn.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een nieuwe vorm van psychotherapie met een frisse kijk op de manier waarop we lijden – of juist geestelijk gezond zijn. Het beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het mens-zijn. Juist het vermijden of onderdrukken     van pijnlijke ervaringen veroorzaken lijden. Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef nu – voluit, met je     verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet. Centraal in deze therapie staat 'de bereidheid om je ervaring van moment tot     moment toe te laten precies zoals deze is'!

ACT is bewezen werkzaam bij psychische stoornissen als angst, depressie of paniek. Als je worstelt met dit soort problemen, zal dit boek je helpen. Het is meer dan een zelfhulpboek: het biedt een revolutionaire aanpak voor een leven dat de moeite waard is. Stap voor stap legt het uit hoe mindfulness en acceptatie je kunnen helpen om depressie, angst of paniek te overwinnen, emotionele pijn te transformeren en jezelf te bevrijden van negatief denken en zelfkritiek. Uit je hoofd, in het leven is een werkboek, maar tevens het meest toegankelijke en best verkopende boek van Steven Hayes. Het is daarom zowel een publieksboek als een inleiding tot ACT die (ook in Nederland) mede bij opleidingen wordt gebruikt.

- leer waarom de aard van de menselijke taal lijden kan veroorzaken

- vermijd het vermijden

- koester de bereidheid om pijnlijke ervaringen te accepteren

- oefen in mindfulness-technieken om het moment zelf bewust te beleven

- ontdek wat je werkelijk waardevol vindt

- commiteer je aan acties die passen bij je waarden