ONLINE TAROT

Een Tarot kaartlegging geeft een eenvoudig beeld waar je staat in het perspectief van verleden, heden en toekomst. Je kunt ook een legging doen op een bepaald thema (relatie, werk, gezondheid, familie, scholing, vrienden) of als hulp bij het maken van keuzes. Een legging doe ik als aanvulling op een gesprek en reading. Absolute antwoorden op vragen over de toekomst kunnen niet gegeven worden: het is een hulpmiddel bij het vinden van je eigen antwoorden. Hoe meer tijd je vooraf neemt om eerst het een en ander samen te bespreken, hoe zinvoller de tarotlegging meestal is (b.v. waarom je belt, wat er in je leven speelt, hoe je over bepaalde persoonlijke zaken denkt, wat je lastig vindt in de situatie, wat je hoopt en verlangt......).

 

Ook voor een bedrijf of organisatie kan de tarot betekenisvolle informatie opleveren. Vooral bij het maken van beslissingen kan inzicht verkregen worden in de consequenties van mogelijke keuzes in de toekomst.


Klik hier voor een leuke online Tarot legging. Of I Ching.