MINDFULNESS

Mindfulness is een meditatietechniek en levensvisie die je leert bewuster in het leven te staan. Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf, wat er in je leeft en alles om je heen. Mindfulness betekent: je bewust zijn van wat er gebeurt. En in contact zijn met wat je daarbij ervaart.

Mindfulnessmeditatie is een vorm van onderzoek en kan je nieuwe inzichten brengen. En misschien leer je minder bang te zijn voor nare gevoelens. Dat is mooi, maar bedenk dat het niet zomaar een gemakkelijke weg is. Het is een misverstand te denken dat je van meditatie altijd rustig en ontspannen wordt. Dat is niet zo, en dat is ook niet het doel van meditatie. Je komt jezelf onder ogen, en soms is dat behoorlijk pijnlijk. Daarom is mindfulnessmeditatie niet altijd en niet voor iedereen geschikt.

Je denkt misschien dat mindfulness alleen maar betekent dat je, liefst met je ogen dicht, een tijd lang stil zit en je adem volgt. Maar er zijn meer manieren om je aandacht te trainen. We maken onderscheid tussen formele en niet-formele meditatie.

Bij formele beoefening neem je de tijd en de ruimte om specifieke oefeningen te doen.
Bekend is zitmeditatie, waarbij je besluit om gedurende een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) op een vastgestelde plaats te gaan zitten. De bodyscan is een oefening om je lichaam steeds beter te leren kennen. Je doet dat door met open aandacht waar te nemen - alleen maar dat - wat je in je lichaam merkt. Nog een voorbeeld is loopmeditatie. Je loopt, zonder haast, zonder bestemming. Het lopen zélf is je doel. Ook als je doelgericht en planmatig de tijd neemt om stap voor stap gevoelens te onderzoeken beoefen je formele meditatie.

Niet-formele beoefening is de toepassing van mindfulnesstechnieken in het dagelijkse leven.
Het is een leven waarin aandacht een centrale rol speelt. Je bent je bewust van je doen en je laten, bewust ook van wat er aan gedachten en gevoelens in je omgaat. Je hebt oog voor anderen. Belangrijke voorwaarden zijn het vermogen je aandacht te richten, en de tijd te nemen om je bewust te zijn van je waarnemingen. Hulpmiddelen zijn een zekere mate van ontspannen zijn, een bewuste ademhaling, handelen zonder haast, en een bewust gebruik van je zintuigen.
Als je mindfulness steeds meer inweeft in je dagelijkse leven groeit mindfulness uit tot een levenshouding.

Op de website van Tara Brach vind je mooie youtubes fimpjes over onderwerpen die liggen op het raakvlak van psychologie en meditatie/Boeddhisme/mindfulness.

Lees ook het artikel over Superego – Ego – ID en Mindfulness

Aandachtsoefening: op het internet staan diverse mindfulness bodyscan meditaties, dit is er 1 van.